tillägg. Stay Classy är klart.
Idag blev death knight gruppen klar till level 85, även achievment Classy Tauren och Classy Trolls klart.
 1. Belfjon  – Blood Elf Death Knight (85)
 2. Trolljon – Troll Death Knight (85)
 3. Cowjon – Tauren Death Knight (85)
Kvar till level 85 är nu bara:

 1. Cayani – Blood Elf Warrior  (level 76)
 2. Ceyani – Blood Elf Priest     (level 76)
 3. Ceyana – Blood Elf Warlock  (level 76)

Vad som saknas nu för Stay classy är Level 85 + honored med guild av följande:

 1. Blood Elf Warrior  (level 76)
 2. Blood Elf Priest     (level 76)
 3. Blood Elf Warlock  (level 76)
 4. Blood Elf Death Knight (83)
 5. Troll Death Knight (83)
 6. Tauren Death Knight (83)


Dessa är nu klara level 85, och Classy Undead, Classy Orcs är klart:

 1. Belfjen  – Blood Elf Rogue
 2. Malwin  – Troll Warrior
 3. Trolljen – Troll Rogue
 4. Celwin   – Orc Warrior
 5. Orcjen   – Orc Rogue
 6. Undeadjen – Undead Rogue
 7. Laiweni  – Tauren Hunter
 8. Laewina – Troll Warlock
 9. Laowina – Undead Hunter
 10. Laowoni – Undead Warlock